קבלת החלטות בתור תהליך מטה-קוגניטיבי

ההגדרה הפופולרית ביותר למטה קוגניציה היא לחשוב על החשיבה . אם מחליפים את המילה חשיבה במילה קוגניציה מקבלים קוגניציה על הקוגניציה . במושג קוגניציה מתכוונים לתהליכים פנימיים ( קשב , זכירה , חשיבה ) ולאסטרטגיות שבהן משתמש האדם בתחומים שונים , כמו קריאה , כתיבה ועוד . מטה קוגניציה פירושה המודעות של האדם לתהליכים אלו , לידע שיש לו עליהם וליכולתו לפקח עליהם . מכיוון שהקוגניציה נחלקת לתת מחלקות אפשר לחבר לכל אחת מהן את המונח " : "מטה מטה זיכרון , מטה קשב , מטה קריאה ועוד . היסוד של המונח מטה קוגניציה הוא ידע על , והשאלה היא לאיזה סוג של ידע מתכוונים . סקירת הספרות התיאורטית בתחום זה מצביעה על סוגים שונים ומגוונים , של ידע , כמו ידיעה על אסטרטגיות קוגניטיביות , מודעות עצמית , תכנון , פיקוח והערכה ותפיסה בדבר הגורמים היכולים להשפיע על פעילות קוגניטיבית . הדימוי הקרוב ביותר למטה קוגניציה לקוח מתחום התעשייה . החלק הפסיכולוגי שבנו דומה לבית חרושת , והגירויים הנכנסים הם חומרי הגלם , ואילו התגובות שלנו הם התוצרים של אותו בית חרושת . אנו יודעים מה הם חומרי הגלם הנכנסים ( תשומות , ( מה הם התוצרים היו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן