תישיט 2 שלבים בקבלו! החלטות בתור תהליד מטה־ קוגניטיבי אופטימלי