קבלת החלטות

המושגים פתרון בעיות , קבלת החלטות , חשיבה ביקורתית , חשיבה שיטתית וחשיבה רפלקטיבית דומים מאוד . ( Kitchner & Fischer , 1990 ) כדי ליצור שפה משותפת ישמש אותנו המושג קבלת החלטות בתור מונח לכל רצף הפעולות כולל הביצוע והפקת הלקחים . מושגים כמו בעיה , משימה ומטרה מתחלפים בהתאם להקשר שבו מופעלים שלבי קבלת ההחלטות . המשותף למושגים אלו הוא מצב המעמיד קושי , שבו אין הפתרון ברור ויש לגלות איך להשיג את המטרה או לפתור את הבעיה . לנוחיות הקורא ייצג המושג בעיה גם את המושגים משימה ומטרה . אפשר לומר שהמשותף לבעיה , למשימה ולמטרה הוא שוני בין מצבנו בהווה ובין המצב הרצוי לנו בעתיד — שוני המוביל לצורך לפתור את הבעיה או להשיג את המטרה . ( Bransford & Stein , 1984 ) הגדרה זו מדגישה שתי בחינות : האחת קשורה בתהליך מתמשך לפתרון ; והאחרת — בתהליך של שינוי . אפשר לטעון שלכל הבעיות יש אסטרטגיית על לפתרון המתבטאת בתהליך מטה קוגניטיבי של קבלת החלטות . איסוף וארגון מידע לפני הגדרת הבעיה ( מסד נתונים ) שלב זה צריך להיעשות לפני הגדרת בעיה , מתוך כוונה שהאדם יהיה צרכן של מידע מאורגן גם במצבים שאין הוא זקוק לו ישירות ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן