מבוא

בתחילת הפרק מיינו את הפעולות במרחב העיבוד לשלוש קבוצות היוצרות מבנה תלת קומתי . בקבוצה האחת נמצאות הפעולות הפשוטות כמו החזקה , אחסון , שליפה , הבחנה והכללה . בקבוצה האחרת — היסקים — נמצאות הפעולות המורכבות הנשענות בדרך כלל על הפעולות הפשוטות . והקבוצה השלישית — קבלת החלטות במודל מטה קוגניטיבי מורכבת ביותר ונשענת על שתי הקבוצות . פרק זה הוא בבחינת עיבוד חדיש ומשופר של מאמר על קבלת החלטות של הורים בבחירת בית ספר ( קניאל , ( 1994 ופרק בתוך הספר על כתיבת עבודות מחקר בחינוך הגבוה ( קניאל , . ( 1997 אפשר לסווג מודלים של קבלת החלטות לפי קריטריונים שונים : מידת הסיכון , מידת הביטחון , מידת המורכבות , מידת הקונפליקט ומידת המעורבות הרגשית . קשה לחבר כמה קריטריונים לתמונה כוללת , מכיוון שהם "חותכים" זה את זה ויסודות זהים נמצאים בכמה צורות ארגון ( דרגת סיכון גבוהה ומעורבות רגשית חזקה . ( בפרק זה נתמקד בשתי חלוקות עיקריות שאינן חותכות זו את . c מידת המובנות ומידת הפער בין המצוי לרצוי . מידת מובנות : מקובל להעמיד על רצף את פתרון הבעיות וקבלת ההחלטות לפי מידת המובנות והוודאות בפתרונן . בקצה אחד של הר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן