פעולות באינטראקציה: קבלת החלטות בתור תהליך מטה-קוגניטיבי אופטימלי