העלאת השערות — מידת ודאותו של ההיסק

אפשר לארגן את כל סוגי ההיסקים לפי מידת הוודאות שבהסקת המסקנות . כשאין ההיסק ודאי אפשר להעמידו בתור השערה . מחקר הוא מתודה אובייקטיבית הבאה לאשר את ההשערה ולהסב אותה להיסק ודאי . מחקר אמפירי הוא תהליך בדיקה אופטימלי ויעיל של השערה ( להרחבה עיינו קניאל , . ( 1997 פתחת את המדיח וגילית שהכלים עדיין מלוכלכים . ההיסק הישיר האפשרי הוא שהמדיח לא עבד . אפשר להעמיד כמה השערות : ( א ) לא היה חשמל ; ( ב ) המדיח התקלקל ; ( ג ) שכחו להפעיל אותו . בבירור עובדות אפשר לבדוק איזו השערה נכונה . באת הביתה וראית שהחדר שלך מסודר שלא כפי שהנחת אותו בצאתך . אפשר להעלות כמה השערות : ( א ) שוד ; ( ב ) אמך סידרה לך את החדר ; ( ג ) אחיך מן הצבא בא במפתיע וחיפש משהו השייך לו . כשתלמיד מקבל תעודה ובה חמישה ציונים שונים ניתן להעלות השערות שונות בקשר לסיבות לציונים אלו . ההורים יעלו את ההשערה שהתלמיד לא השקיע די בלימודים . המורה יניח שהילד אינו אינטליגנטי . חברתו תניח שהאהבה בלבלה אותו . כל אחד מוסיף פירוש משלו לסדרת העובדות המוצגות . ראוי לתת את הדעת לדבר שהשערתם של ההורים בדבר הסיבה לציונים הנמוכים יכולה להיות ליחי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן