היסק ישיר

באתי הביתה וראיתי את ספר הקריאה שלי לעוס . אשתי , שני ילדיי והכלב נמצאים בבית . הגעתי למסקנה שהכלב הוא שלעס את קצות הספר . סוג כזה של היסק שכיח ביותר ומוגדר בתור היסק ישיר , שלו שני מאפיינים : א . הוא מאפשר מסקנה בלא תיווך ביניים של פעולות אחרות . ב . אי אפשר לסווגו בשום סוג אחר של היסק ( כל ההיסקים שאץ להם שם . ( מניחים כאן שההיסק על הכלב נוצר על רקע הקשר פשוט בין הכלב ובין אכילת דברים מסוימים . אבל אפשר להגיע להיסק זהה בדרך דדוקטיבית . יש כלל שעל פיו אוכלים הכלבים דברים משונים . הכלב שלי הוא מקרה פרטי של כל הכלבים ולכן הוא אכל את הספר . דדוקציה זו מלווה בדדוקציות אחרות השוללות את האפשרות שאשתי וילדיי אכלו את הספר מכיוון שיש כלל שעל פיו אין האנשים אוכלים ספרים . הבחנה זו מוליכה למסקנה שבלי בדיקה של התהליכים העוברים על המסיק , קשה לדעת באיזה היסק השתמש . ניקח דוגמה אחרת : אני מביט החוצה ורואה שאנשים הולכים ומטריותיהם פתוחות — מכאן אני מסיק שיורד גשם . ההיסק הישיר מתבטא בקשר הישיר הקיים בתודעתי בין גשם למטריות ובלי שום פעילות היסק אחרת הגעתי למסקנה שיורד גשם . באותה מידה יכולתי לחשוב : ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן