יחסים סימטריים — אסימטריים

במושג סימטרייה מתכוונים לקיומם של חלקים בעלי יחסים זהים ( הרמוניות . ( שני חלקי הגוף הם סימטריים באופן שכל דבר הנמצא בצד אחד נמצא גם בצד האחר . ראשית יש להגדיר את שני הגופים שביניהם צריכים להיות היחסים הסימטריים ו שני חלקי כדור , שני חלקי הגוף , מורה ותלמיד , דתי וחילוני , יהודי וערבי . כל גוף שכזה צריך להיות מוגדר היטב כדי לראות בדיוק את היחס . קל לבוא לידי הסכמה בהגדרתם של שני חלקי כדור , אבל קשה מאוד לבוא לידי הסכמה בהגדרתו של יהודי או של חילוני . אם אין הסכמה בהגדרת האובייקטים קשה לבוא לידי הסכמה בדבר סוג היחסים . יחסים סימטריים מתרחשים , כאשר שני הצדדים חייבים או זכאים זה כלפי זה באותה מידה . בעל אוהב את אשתו ואשתו אוהבת אותו — אלו הם יחסים סימטריים . אסימטרייה ביחסים מתבטאת כשהבעל יכול לגרש את אשתו ואילו היא אינה יכולה לגרש אותו . סימטריות מתארת רק את מבנה היחסים אבל אין היא מעריכה את תוכנם במובן הערכי המוסרי . יחסים סימטריים יכולים להיות טובים מן הבחינה הערכית , כבעל ואשה האוהבים זה את זה , או ביחסי אני — אתה לפי בובר . ( 1973 ) אבל הם יכולים להיות גם רעים כשמדובר , למשל , במפקד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן