קל וחומר

פעולת קל וחומר היא היסק משלב גבוה בסולם מסוים על שלב נמוך ולהפך . היסק מסוג זה בא לידי ביטוי באמרה ו "אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקיר , לויתן בחכה הועלה מה יעשו דגי רקק , בנחל שוטף נפלה חכה — מה יעשו מי גבים" ( בבלי , מועד קטן כה ע"ב . ( ההיסק הראשון במשפט זה מבוסס על ההנחה שיש מעין סולם המגדיר את מידת החוזק והחולשה של הצמחים . בסולם זה הארזים חזקים יותר מאזובי הקיר . לכן אם בהם נפלה האש , הדעת נותנת שגם האזובים החלשים ייפגעו . אפשר להגיע להיסק הפוך מן הקל אל החמור . למשל , אם האזוב נשבר מן הרוח החזקה מה יגידו הארזים ? במקרה זה מדובר בסולם של גמישות : הגזע של האזוב גמיש ביחס לנוקשות הגזע של הארז . בחלקיו האחרים של המשפט נדרשים לעוד שני סולמות : מידת הקושי או הקלות של דיג דגים ביחס לגודלו של הדג ( לויתן בחכה הועלה — מה יעשו דגי רקק ) וביחס לתנועתם של המים . אם במים נעים ושוטפים ( נחל שוטף ) שקשה לדוג בהם דגים נפלה החכה , במים עומדים ( מי גבים ) בוודאי יהיה קל יותר לדוג דגים . סולמות מדידה פעולת ההיסק מקל וחומר בנויה על סולמות מדידה ולכן כדאי להציג הקדמה קצרה בתחום המדידה . לארבע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן