העברה וסוגיה

העברה היא פעולה מרכזית בתהליך הלמידה המורכב משלושה שלבים י רכישה — ביצוע המשימה בדיוק לפי האימון והתרגול . העברה — ( transfer ) ביצוע הלמידה בתנאים אחרים מן התנאים שנלמדו . שמירה — ביצוע הלמידה לאחר זמן . ברמה הכללית והרחבה ניתן להגדיר את המושג העברה בתור שינוי בהתנהגות ( למידה ) הנוצר מלמידה ומביצוע קודם . ( Butterfield & Nelson , 1989 ) העברה מתוארת גם בתור ביצוע של התנהגות שנרכשה , בלי עזרה , בתנאים שונים . נמצא אפוא שאם מבצע ( מאחזר ) הלומד את אותה פעולה שלמד ויש התאמה מלאה בין התשומה לתפוקה , כי אז הבסיס ללמידה הוא זכירה . אבל כשיש שינוי בין תשומת הלמידה ובין תפוקת הלומד , כי אז התרחשה העברה . ברור שהעברה אינה הכול או לא כלום אלא יש רציפות במידת ההעברה הנעה על פני כמה ממדים . בסעיף זה נבהיר את ההעברה בתור פעולה מנטלית ולא נסקור את התחום הרחב והבעייתי הזה . סוגים שונים של העברה שני מושגי מפתח יש בסוגיית העברה ( כמו באנלוגיה . ( ( א ) למידת המקור — המשימה והעקרונות שנלמדו . ( ב ) למידת היעד — המשימה והעקרונות שאליהם יש להעביר את הנלמד . על בסיס מושגים אלה אפשר להבחין בין חמישה סוגי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן