היסק עקב קרבה בזמן ומקום

אנשים מסיקים מסקנות על סמך קרבתם של מאורעות בזמן ובמקום . העובדה ששני מאורעות התרחשו בסמיכות זה לזה גורמת להסיק מסקנות על קשר אפשרי סיבה ותוצאה ביחסים ביךאישיים אנשים משמשים כפסיכולוגים נאיבים ומייחסים סיבות שונות להתנהגויות אף על פי שאין להם ידע ומומחיות בקשר בין נפש האדם להתנהגותו . בעקבות היידר טען קלי ( Keiiey , 1967 ) שכדי להסביר את הדרך שבה מייחסים אנשים סיבות להתנהגויות יש להתחשב בשלושה מקורות מידע : קונצנזוס , הבחנתיות , עקיבות . נאמר שבסוף השיעור מזמינה המורה את נעמי לחדרה כדי להעיר הערות ביקורת על עבודתה . הקונצנזוס יתבטא בתשובה לשאלה , האם כל המורים נוהגים להזמין את תלמידיהם לביקורת אישית ? מידע זה קשור במצב הנורמות של יחסי מורה תלמיד בסיטואציות דומות . אם רוב המורים עושים זאת יש להתנהגותו של המורה קונצנזוס רחב ואם לא — יש להתנהגותו קונצנזוס צר . ההבחנתיות קשורה בשאלה באיזו מידה שונה התנהגותה של אותה מורה כלפי נעמי מהתנהגותה כלפי יתר התלמידים . אם היא רגילה לנהוג כך בכולם , מתאפיינת התנהגותה במידה נמוכה של הבחנתיות ואם היא נוהגת כך רק בנעמי , מתאפיינת התנהגותה במידה גבוהה של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן