סיבה ותוצאה

סיבה היא הדבר הגורם להתהוותו של דבר אחר או לשינויו . תוצאה היא תולדה של הסיבה והגורם . תכלית היא המטרה , המגמה , או התוצאה האחרונה של תהליכי הסיבה והתוצאה . דני זרק אבן על החלון ( סיבה ) ושבר אותו ( תוצאה . ( לאיזו תכלית ? כדי לפרוק את כעסו . כלומר הכעס נכנס לשרשרת הסיבות והתוצאות בתור סיבה ראשונה , לפני האבן , והוא גם מהווה מטרה של כל שרשרת הסיבות והתוצאות . המשפחה יוצאת במכונית כדי לבקר קרובים ( תכלית . ( הכביש היה חלק ( סיבה , ( המכונית החליקה ובני המשפחה נפצעו ( תוצאה . ( בשתי הדוגמאות שימשה התכלית גם בתור סיבה בשרשרת וגם בתור יעד סופי . התכלית אפוא היא מעין מעטפת ראשונה ואחרונה של שרשרת של סיבות ושל תוצאות הנתחמות בנקודת זמן מסוימת באופן שרירותי . הסיבה קודמת בזמן לתוצאה והיא נקבעת תמיד בגבולות זמן מסוימים : כדי שגורם מסוים יוגדר כסיבה עליו להתרחש לפני התוצאה . קודם מתרחשת הכנה לקויה לבחינה ( סיבה , ( ואחר כך נכשלים בבחינה ( תוצאה . ( שרשרת של סיבות ותוצאות נתחמת תמיד בגבולות של זמן שאם לא כן מגיעים לאדם הראשון ולאלוקים . הכנה גרועה לבחינה היא למעשה תוצאה של ציונים קודמים , שהם תו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן