מבוא

היסק הוא יצירת טענה חדשה המתבססת על נתונים קיימים בהתקדמות של צעד אחד לפחות מעבר לנתונים . המרחק בין פעולות ההבחנה וההכללה ( פעולות אלו בלי מרכיב התוכן ) קרוב מאוד לנתונים ואילו ההיסק רחוק יותר מן הנתונים , ולכן מקובל לכלול את ההיסקים בכותרת רחבה של המושג . "חשיבה" חשוב לשוב ולהזכיר לקורא ש"מקדם" הערפול של המושגים בתחום הזה גדול מאוד . המושג היסקים יכול להצטלב ולחפוף בחלקו מושגים כמו חשיבה , ( inference ) אינדוקציה , ( induction ) שכילה , ( reasoning ) גילוי ( discovery ) ופתרון בעיות . ( al ., 1986 ; Nickerson , 1986 Holland et ) יש אפוא לראות בהסבר על פעולות ההיסק בפרק זה ניסיון צנוע לפזר את הערפילים בנקודה מסוימת שרירותית , במגמה לאחד את המושגים ולהקל על התקשורת .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן