אפיונים, הגדרה והמשגה

אפיון היא פעולה הבאה לציין ולתאר תכונות אשר לפיהן אפשר להכיר ולזהות אובייקטים או אנשים . כך , למשל , אפיונים של ספר הם אותיות ומלים , דפים , כריכה , סוגים שונים של ספרים ועוד . הגדרה היא פעולה גבוהה יותר מאפיון בכך שהיא מתייחסת בצורה מדויקת יותר ומחייבת לאפיונים . ההגדרה קובעת את מהותו ותכונותיו העיקריות של המושג , ובדרך כלל ההגדרות מוצגות על ידי בכירי החוקרים או במילון . אריסטו קבע כי ההגדרה היא תחילת המדע וסופו , כלומר מתחילים בהגדרה ארעית ( אפיונים ) ומסיימים בהגדרה מדויקת . שני רכיבים יש בהגדרה ( מלשון גדר : ( הרכיב האחד משייך את האובייקט המוגדר לקבוצה שמאפייניה הכלליים תואמים אובייקט זה . הרכיב האחר מציין במה שונה האובייקט המוגדר מאובייקטים קרובים לו . תהליך ההגדרה מכיל את השילוב בין הכללה להבחנה . מצד אחד צריך לקבוע מה ייכנס לתוך הקבוצה ( הכללה ) ומצד אחר יש להבחין מה לא ייכנס לכלל ( הבחנה . ( ההגדרה באה לידי ביטוי באמצעות השפה המילולית והיא משולבת בהמשגה . המילה המשגה היא אחת המילים המעורפלות ביותר שאני מכיר . ההמשגה במובנה הצר , עניינה יצירת הפשטה של רעיון כללי המשמש יחידה בתוך...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן