השוואה

בהשוואה לוקחים לפחות שני אובייקטים , אנשים או מסרים , מעמידים אותם זה מול זה ומוצאים אצלם את ( א ) היסודות הדומים או הזהים ( הרחבה , ( ( ב ) היסודות השונים ( הבחנה , ( ( ג ) היסודות המשלימים , ( ד ) היסודות הסותרים . השוואות מורכבות נעשות בשילוב עם פעולת ההקבצה , כלומר ההשוואה נעשית על מחלקות או קבוצות נושאים . למשל , ההשוואה בין שני צבאות תיעשה בכמה קטגוריות : כמות אמצעי הלחימה , מהירות הבאת הלוחמים לשדה הקרב , תורות הלחימה , פוטנציאל לפיתוח אמצעי לחימה חדשים ועוד . השוואה בין נהג אוטובוס לרב רב ידוע ומכובד בקהילתו נפטר לעולמו בשיבה טובה ומגיע לשמים . המלאך הממונה על הכניסה אומר לו להמתין לגזר הדין ולשקילת מצוות לעומת עברות . הרב יושב בצד וממתין בסבלנות . לאחר שעות מספר בא אדם בגיל העמידה , לבוש מכנסיים קצרים , חולצה בחוץ ושפם עבות . המלאך מעיין ברשימותיו מקליד את הנתונים במחשב ובחיוך רחב מפנה אותו לעבר הכניסה לגן עדן . מי האיש הזה שמייד הפנית אותו לגן עדן ? שואל הרב בכעס . נהג אוטובוס — עונה המלאך בתמימות . איך זה יכול להיות ? צועק הרב , אני תלמיד חכם ורב ידוע וצריך לחכות כל כך הרבה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן