הבחנה

הבחנה עניינה ראיית השוני בין דברים דומים ובחירה בדרך תגובה שונה לכל אחד מהאובייקטים . למשל , שני תאומים המבקשים שיבחינו ביניהם , כלומר יגיבו כלפי כל אחד מהם תגובות שונות . תחומי התוכן שבהם פועלת ההבחנה נעים מן הפשוטים ועד המורכבים . בתכנים פשוטים ניתן להצביע על הבחנה בין צבעים , בין צורות ובין קולות . בתכנים מורכבים ניתן להצביע על הבחנה בין שתי תיאוריות מדעיות הדומות זו לזו . הממשלה החדשה חייבת לכבד את החוזים של הממשלה תלות בשדה וסגנון קוגניטיבי ידועה תופעה אצל טייסים הנכנסים לעננים ומתהפכים ואין הם מבחינים שפניהם לשמים . תופעה דומה מתרחשת אצל נווטים הבטוחים שפניהם מזרחה ובבוקר הם פתאום מגלים שהזריחה מאחוריהם . בשני המקרים הללו על האדם לתקן את התפיסה הפנימית שלו . לצורך בדיקה מדעית של התופעה פיתחו ויתקין וחבריו ( witkin et ai ., 1962 ) כמה משימות . במשימה האחת מושיבים את הנבדק על כיסא בתוך חדר ששניהם ניתנים להטיה לצדדים שונים ( הדמיה של כיסא המטוס והמרחב שמסביבו . ( הנסיין מטה את החדר ואת הכיסא ועל הנבדק לתקן את הכיסא כדי שיהיה תמיד במצב אופקי מעל לקרקע . במשימה האחרת יושב הנבדק בחדר ח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן