קביעויות ואילוזיות

פעולה זו עניינה היכולת לשמור על קביעות במרחב העיבוד למרות שינויים המתחוללים בעולם החיצון הסותרים את תוכן מאגר הזיכרון . אפשר לזהות כמה קביעויות : קביעות של צורה : שמירת הצורה למרות עיוותים בראייתה ( כפית בתוך כוס . ( קביעות של גודל : שמירת הגודל אף על פי שהמרחק גדל ( מטוס בשמים . ( קביעות של כמות : שמירת כמות הנוזל אף על פי שהוא הועבר מכלי צר לכלי רחב . קביעות של תנועה : שמירה על יציבות למרות תפיסת התנועה ולהפך . רכבת עומדת מול רכבת נוסעת יוצרת הרגשה שהרכבת העומדת נעה . השמש יוצרת הרגשה שהיא נעה ואילו אנחנו עומדים . למרות הרגשת התנועה , הפעולה הנדרשת מכוונת לשמור על הרגשת התנוחה . קביעות של התמונה הפנימית : לגוף יש תמונה פנימית ויציבות , ובמצבים מסוימים של שינוי הגוף חייבת להיעשות במרחב העיבוד פעולה המתקנת את ההרגשות החיצוניות המטעות ( עיינו חלון על תלות בשדה . ( התגברות על אילוזיות תפיסתיות : אילוזיות הן פערים בין התפיסה של החושים ( שהיא סובייקטיבית ) לבין האמת האובייקטיבית , היוצרים עיוותים של המציאות . כל החושים רגישים לאילוזיות , אבל בשל שליטתו של חוש הראייה מתמקדות רוב האילוזיות ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן