בררה

על פעולת הבררה הרחבנו בפרק על הקשב . כאן נבחן את המושג מכיוון של הפעולות במרחב העיבוד , כלומר גורמים אצל הלומד המשפיעים על בררת הגירויים . כדי לברור ביעילות על האדם לעשות את הפעולות האלה : סריקה ומיקוד : יכולתה של העין ( בעיקר ) לברור את הגירויים בפעולה שיטתית משולבת של סריקה ושל מיקוד . זיהוי : ביסוד הסריקה והמיקוד עומדת פעולת הזיהוי הנכונה . כלומר צריך שהגירוי שנועד להיכנס למערכת העיבוד יזוהה נכון ויועדף מן האחרים . אפשר להקביל את תהליך הבררה לשומר סף העומד בפתח ומוטלת עליו האחריות להחליט מי ייכנס ( בררה . ( לצורך זה עליו לקבל תמונה ברורה של מי שמותר להם להיכנס . הוא סוקר את הנכנסים ומתמקד בהם ומשווה כל אחד מהם לתמונה שיש לו בראש . רק אם ההשוואה מתאימה הוא מניח לאדם להיכנס . עליו לדייק בהשוואה כדי ליצור זיהוי נכון , שאם לא כן , ייכנסו למערכת העיבוד גירויים דומים ולא גירויים זהים . לדוגמה , אדם ממתין לאוטובוס . 179 במרחב העיבוד שלו יש מעין תמונה של המספר . הוא סורק את האוטובוסים החולפים מולו ומתמקד בהם בעיניו , ובה בעת הוא מחזיק את המספר במרחב העיבוד . ברגע שהתמונה נפגשת עם האוטובוס ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן