בקרה וויסות של מהירות העיבוד

פעולה זו קשורה ביכולתו של הלומד להתאים את קצב העיבוד למשימה הנדרשת ו"לנהוג בהתאם לתנאי הראות . "והשטח פעולה זו מתקשרת לניהול , לכיוון , לסדר , לשליטה בתנועה וברגיעה של הגוף , למיקוד תשומת לב , לקביעת קצב ההתנהגות ולתיאום בין גירויים פנימיים לחיצוניים . יש שפעולת הוויסות כרוכה בבלימת פתע , בריסון האימפולסים ובהימנעות מפעולה , ויש שוויסות דורש מידה של התרת מעצורים או גירוי פעיל של תגובות ( פעולה . ( התנהגות מווסתת היטב תורמת לבדיקה עצמית ולהכוונה עצמית של מקבלי החלטות ופותרי בעיות . הללו חייבים לווסת את מהירותם ולפעול בכל השלבים בהתאם לקושי האישי . מחקרים רבים בתחום זה , מהוראת הקריאה ועד לתכונות אישיות , הוכיחו כי בהתערבות מעטה יחסית אפשר לשפר שיפור דרמתי את קצב עבודתו של הלומד ולהביאו לרמות ביצוע גבוהות יותר . ( Richman , 1984 Kagan , 1966 ; Kurtz & Borkovsky , 1987 ; Learner &)  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן