החזקה

החזקה פירושה שמירת הנתונים במרחב העיבוד לצורך ביצוע פעולות שונות . אדם מעיין בספר הטלפונים , מוצא את המספר והולך לחייג . שמירת מספר הטלפון עד לחיוג מדגימה את פעולת ההחזקה . אדם נכנס למלון ומקבל את חדר 7145 בקומה השביעית ובשעת ההליכה והעלייה במעלית הוא מחזיק את המספר בראשו . בהקשבה לזולת אנחנו מחזיקים את המילים האחרונות המושמעות , ובקריאה אנו מחזיקים את המילים האחרונות שקראנו עד שהמידע החדש דוחק את הישן . טווח ההחזקה של גירויים במרחב העיבוד מוגבל מאוד בזמן ( כמה שניות ) עקב רוויה של המוליכות העצבית במוח . כל פעולה נעשית בתוכן מסוים , וכדי שזו תתבצע , על התוכן הרלוונטי לה להימצא — להיות מוחזק — במרחב העיבוד . מכאן שתנאי לכל עיבוד הוא החזקה , אבל תיתכן גם החזקה בלי עיבוד כמו בדוגמה שבה מחזיק האדם מספר טלפון עד לחיוג .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן