פעולות פשוטות ופעולות מורכבות (היסקים)

לשלוש קבוצות עיקריות אפשר לארגן את כל הפעולות : בקבוצה האחת כלולות הפעולות הפשוטות שאינן דורשות מאמץ וריכוז רב ( עיינו להלן , החזקה , אחסון ושליפה . ( בקבוצה האחרת כלולות פעולות מורכבות יותר שנהוג לכנותן פעולות היסק ( reasoning ) והן שייכות בדרך כלל לתחום החשיבה ( עיינו להלן , דדוקציה ואינדוקציה . ( בקבוצה השלישית כלולה קבלת החלטות במודל מטה קוגניטיבי שהיא הפעולה המורכבת ביותר . בשלב זה נראה שההבחנה בין שלוש הקבוצות יכולה לעזור לקורא היות שהיא מאפשרת לו "להתחבר" אל ידע קודם . אבל בסיום הפרק נראה שהבחנה זו אינה כה חשובה בשל הקושי ליצור מערכת ממיינת , מארגנת היררכית ( טקסונומיה ) של הפעולות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן