פעולות בתוך התכנים ומעבר להם

באופן גס ופשטני אפשר לחלק את הפעולות לשתי קבוצות עיקריות . בקבוצה האחת נכללות הפעולות שיש להן זיקה ישירה לתכנים מסוימים כמו חיבור וחיסור בחשבון , מציאת משפט עיקרי בקריאה , או כתיבת פסקה סביב משפט עיקרי . בקבוצה האחרת נכללות אותן פעולות במרחב העיבוד המתקיימות במספר רב של תכנים ותחומים ומידת הכללתן גבוהה . התכנים מהווים מוקד חשוב מאוד להבנת הפעולות וההיסקים למיניהם , ומרכיבי הפעולה ומרכיבי התוכן כרוכים ושלובים באופן הדוק ואינטראקטיבי . כדי להסביר היטב את הפעולות המפורטות בפרק זה , יש ליצור הפרדה מלאכותית ביניהן ובין התכנים , ורק בשלבים מתקדמים יותר נידרש לאינטראקציה המורכבת ביניהם .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן