מבוא

מרחב העיבוד הוא מעין אזור שמתרחשת בו כל הזמן תנועה של זרם התודעה . זרם זה מורכב מסדרה של פעולות ושל תכנים היוצרים דינמיקה מתמידה של התרחשויות . אם נשווה את מרחב העיבוד לזיכרון העבודה של המחשב , אפשר לכנות רכיבים שונים של התוכנה פעולות . בפרק זה יושם הדגש על הפעולות מתוך התעלמות מכוונת מן התכנים המשולבים בתוך הפעולות השונות . לכמה פעולות המשולבות ביניהן נקרא עבודה ( או תוכנה , במונחי מחשב . ( הפעולה במרחב העיבוד יכולה להיעשות במצב של מודעות או באופן אוטומטי בלי מודעות ( קשרים אוטומטיים של גירוי תגובה . ( פעולה נעשית גם בתהליך שאינו גלוי לצופה במערכת התפוקה ( תגובות . ( אדם יכול לדמות את עצמו מגיע הביתה ואוכל ארוחת ערב או הוא יכול לעשות פעולת כפל במרחב העיבוד בלי שהצופה יבחין שאכן נעשית פעולה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן