הפעלת מטה-קוגניציה ברמת עומס בינונית או ברמת חשיבות גבוהה

מטה קוגניציה היא צרכנית גבוהה של אנרגיה . גם אם מאומנים בה היטב , הרי מעצם מהותה — עין פנימית , בקרה ופיקוח על החשיבה — מתחייבת פעילות מבוקרת ונשלטת וכן אנרגיה מנטלית . במשימה שעומס העיבוד שלה גבוה ( משימה קשה ללומד , ( יקשה מאוד להפעיל מטה קוגניציה , שהיא לעצמה צורכת אנרגיה , שכן כמות האנרגיה הנצרכת הן לצורך המשימה והן לצורך הפעילות המטה קוגניטיבית תהיה גדולה מן הקיבולת וכך ייפגע העיבוד . במשימה בעלת עומס  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן