ויסות מהירות העיבוד באמצעות המללה

יש מצבים שצריך להיות מוכנים לעיבוד מהיר מאוד ( האזנה להרצאה חשובה הניתנת מהר ;( ולעומת זאת יש מצבים שבהם העיבוד איטי וניתן זמן רב לעיבוד ( המרצה חוזר שוב ושוב על חומר מוכר ומחדש מעט מאוד . ( ויסות המהירות נועד לאזן את האוטומציה השלילית המתבטאת בצורך לפרוץ רצף אירועים אוטומטיים , העלולים להביא לתגובות לא רצויות . שבירה זו תתאפשר באמצעות המללה ( דיבור עצמי , ( שתמקד את הלומד בפעולות הנכונות . ההמללה פירושה דיבור עצמי בקול באופן שהאוזן שומעת את הדיבור . אצל מבוגרים תופס את מקום ההמללה מעין דרישות קדם הכרחיות אוטומטיות — למידה לקראת שליטה אפשר להבחין בין דרישות קדם הכרחיות לצורך השגת מטרה מסוימת ובין דרישות קדם הכרחיות למהלך השיעור . כשמטרת השיעור מוגדרת כך . ? " התלמיד יקרא את רש '' י ויבין בכוחות עצמו את הקשה , "י"לרש תהיה שליטה בקריאת רש '' י דרישת קדם הכרחית לצורך המטרה . אבל כשהמטרה מוגדרת כך ו '' התלמיד ישווה בין פירוש רש '' י ובין פירוש רשב '' ם ויבין בכוחות עצמו את ההנמקה של כל מפרש , '' אמנם מובן שיש לקרוא כל מפרש במקור , אבל הקריאה במקור בכתב רש"י היא דרישת קדם הכרחית למהלך השיעו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן