הבאת דרישות־קדם הכרחיות לרמה של אוטומציה

במושג דרישות קדם הכרחיות ( הטרמים ) מתכוונים לתנאים שבלעדיהם לא תושג המשימה . אוצר מילים הוא דרישת קדם הכרחית להבנת מאמר ; וחיבור וחיסור הם דרישת קדם לכפל ולחילוק . דוגמה אחרת לדרישת קדם קשורה בשיטת החנייה של בני ישראל במדבר ובסדר היציאה מחנייה למסעות . מתברר ששיטת החנייה מצריכה אוריינטציה במרחב הגאוגרפי של מדבר סיני ובכיווני רוחות השמים . דרישות הקדם ההכרחיות להשגת המשימה נשענות אפוא על הגדרה ברורה של התנהגות המטרה , וניתוח לאחור של המרכיבים ותת המרכיבים הדרושים להשגתה . דרישות הקדם צריכות להגיע לרמה של אוטומציה ( פעילות מהירה , בלי שגיאות ובלי מאמץ מנטלי ) בכך היא תגרום לצריכה נמוכה של אנרגיה ויתפנה מקום ומרחב לפעילויות הגבוהות יותר .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן