שיפור מרחב העיבוד ופיקוח עליו

בפרק על הזיכרון ראינו איך אפשר לייעל ולשפר את האחסון לצורך אחזור ( שליפה ) יעיל . גם בתחום מרחב העיבוד אפשר להביא לשיפור ולשליטה מתוך שימוש באסטרטגיות נכונות ( עיינו , למשל , אצל . ( O'Shaughnessy , 1984 Reisberg , Rappaport & על בסיס הידע התיאורטי שהוצג בפרק זה מוצגים כאן כמה עקרונות לשיפור תפקודו של מרחב העיבוד . עקרונות אלו מוצגים מנקודת מבט של תלמיד המתכונן לשיעור . הפן ההפוך של עקרונות אלו יכול לשרת מורים הרוצים לייעל את ההוראה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן