תכנים

הפעילות במרחב העיבוד מכילה למעשה את כל התכנים שמאגר הזיכרון מסוגל לאחסן . בעיקרון אין מגבלה בתוכני העיבוד ואפשר לארגנם לפי האופנים שהוצגו במודל הכללי ( תרשים ( 1 כמו מילים , מספרים , צלילים , תמונות ; או לפי החושים כמו ריחות טעמים , או לפי חלוקה אחרת כמו התנהגויות , רגשות , ועוד ( על היחס בין התכנים ובין התהליכים עיינו בפרק הבא . (  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן