מבוקר לעומת אוטומטי

שניידר ושיפרין ( Schneider & Shifrin , 1976 , 1977 ) מציגים שני תהליכים לעיבוד מידע : תהליך מבוקר ותהליך אוטומטי . התהליך המבוקר הוא איטי , סדרתי ודורש מאמץ ולכן הוא מעסיק את כל הקיבולת של מרחב העיבוד . התהליך המבוקר נמצא כל הזמן בשליטת הלומד , פועל על מידע חדש ומידע לא מאורגן ומגיע לשיא הביצוע לאחר אימון רב . ( Fisk & Schneider , 1984 ) התהליך האוטומטי מאופיין בפעילות מהירה , מספר פעולות בעת ובעונה אחת ( לנהוג , לאכול ולהקשיב לחדשות ) ללא מאמץ רב . התהליך האוטומטי יכול להתחיל בלי הפעלה מודעת של האדם , וברגע ש"התחילה התוכנה לרוץ" היא נעה מעצמה וקשה להפסיקה ( טייס אוטומטי . ( תהליכים אוטומטיים צורכים פחות ופחות אנרגיה ככל שהאימון והתרגול נמשכים . קשה לדעת אם אכן אין התהליכים האוטומטיים צורכים אנרגיה כלל או שהם צורכים אנרגיה מעטה מקורות" ) זולים" במונחים של . ( Navon & Gopher , 1979 ( Schneider & Shifrin , 1976 , 1977 ) cmpnnn נתבקשו נבדקים להחזיק במרחב העיבוד שלהם כמה יחידות מידע ( אותיות או ספרות ) ולהגיב כל אימת שמופיעות היחידות . את מספר יחידות המידע ואת תוכנן אפשר היה לשנות בכל שלב ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן