אימפולסיבי לעומת רפלקטיבי

במושגים אימפולסיבי ורפלקטיבי מתכוונים למידת המהירות והדיוק שבה מבצעים הנבדקים את המשימות . משערים שתחום זה נחשב לאחד הביטויים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן