יחס מעגלי בין מרחב העיבוד למאגר הזיכרון

המידע שוהה זמן קצר מאוד במרחב העיבוד . אבל אין הוא מאוחסן מייד במאגר הזיכרון אלא מוסיף להיות זמין במקום "גבוה" במאגר או במקום "נמוך" במרחב העיבוד . כשאנו שומעים הרצאה , נעלם החומר שנשמע רק לפני שניות מספר ממרחב העיבוד אבל הוא מצוי במקום קרוב מאוד לשליפה . השאלה החשובה בקשר למידע זה היא האם הוא צורך אנרגיה ותופס מקום במרחב העיבוד . המרכזיים לסגנון הקוגניטיבי של האדם . ( Zelniker & Jeffrey , 1979 ) קגן ( Kagan , 1966 ) מאפיינת את סגנון האימפולסיביות והרפלקטיביות בתור מדד להשתהותו של הנבדק כדי להעריך ולשקול את איכות התוצר הקוגניטיבי . במבחן n ( matching familiar figures ) MFF לבד יקת אימפולסיביות רפלקטיביות . נדרש הנבדק לבחור באחד משמונה ציורים דומים זה לזה , אבל רק אחד מהם זהה תיווך לוויסות מהירות מחקרים רבים מלמדים שאפשר להקטין את האימפולסיביות בתיווך יעיל המורכב משני שלבים עיקריים ! ( א ) השהיית התשובה או "רגע חושבים" במונחי העשרה אינסטרומנטלית . ( Egozi , 1991 ; Feuerstein , 1980 ) ( ב ) מתן אסטרטגיה מפורטת לפתרון הבעיה . שילוב של שתי הפעולות האלה מביא להעלאת רמתו של הביצוע . כמו כן...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן