מגבלה באנרגיה ובמרחב

כדי להבין את מושג האנרגיה והמרחב מתבקש הקורא לעצום את עיניו . בעת עצימת העיניים נוצר מעין מסך אפור שאפשר להסב אותו למסך בהיר , וכן להרחיב ולהעמיק אותו לגוף תלת ממדי עד לגודל מרבי שאותו יכול הקורא לדמיין ( אצטדיון כדורגל . ( בתוך המרחב התלת ממדי ימקם הקורא נקודת אנרגיה קטנה וזוהרת . כעת יש להגדיל בהדרגה את הנקודה ולאפשר לה למלא את כל המרחב התלת ממדי שיצר הקורא . דימוי זה מאפשר להבין את שני העקרונות של אנרגיה ושל מרחב במרחב העיבוד . שלב זה מתאפיין בעיקרון חשוב שלפיו גם כמות האנרגיה וגם גודל המרחב לצורך העיבוד מוגבלים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן