סיכום

האסטרטגיות והעקרונות לשיפור מאגר הזיכרון נועדו להביא ללמידה עצמאית משמעותית . אוסובל , ( Ausubel , 1968 ) אבי הלמידה המשמעותית , קובע שיש לקלוט רעיונות חדשים מתוך יצירת קשרים לא שרירותיים ביניהם ובין הרעיונות הישנים הקיימים במאגר הזיכרון . במונחים של המודל המוצג בספר זה , הכוונה לשלב רעיונות חדשים בתוך סכמות שכבר קיימות אצל הלומד . ככל שהזוכר מסוגל ליצור קשרים רבים ומגוונים יותר בין החדש לישן כך תשתפר הזכירה . על הזוכר להראות נכונות , אכפתיות ומודעות ליצירת הקשרים , אבל עליו גם להכיר היטב את מבנה הסכמות במאגר הזיכרון שלו כדי ליצור את הקשרים הנכונים . חשוב לשים לב לעובדה שדברים חדשים רבים מתאפיינים במשמעות לוגית ( חוקים לניקוד ) אך הם נעדרים משמעות פסיכולוגית . מורה , שלו מאגר זיכרון אחד מנסה לאחסן מידע חשוב בתוך סכמות של ארבעים מאגרי זיכרון בעלי שונות גבוהה . המורה מציג דברים בעלי משמעות לוגית מסוימת אבל זו יכולה שלא להתאים למקצת תלמידיו מכיוון שאין בדברים משמעות פסיכולוגית . אם נלמד את התלמיד , לעומת זאת , ליצור את הקשר בין משמעותה הלוגית של המשימה ובין משמעותה הפסיכולוגית , יש סיכוי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן