פעלתנות

במושג פעלתנות אין מתכוונים לומר שהלומד עסוק בלמידה בדרך של פעילות פיסית ( ניסוי במעבדה ) דווקא , אלא מתכוונים לפעלתנות במובנה הרחב של המילה שבה הלומד פעיל ואינו מקבל הכול מן המוכן לפי הסכמות של המורה . מצבי פעלתנות קיימים גם כשיש הפעלה של מבני חשיבה שונים ( השוואות , אנלוגיות . ( אם המורה מוסר ידע והלומד מסכם את החומר בכתיבה , מדובר כאן בדרגת הפעלה נמוכה . ולעומת זאת בדיון שבו נדרשים הלומדים "להפעיל את שכלם" אפשר להשיג רווחים גבוהים מאוד מן הפעלתנות . יתרונה הגדול של הפעלתנות מוסבר בתיאוריה של פיאז'ה ( 1972 ) שלפיה יוצרים תהליכי ההטמעה וההתאמה אצל הפרט סכמות ייחודיות לו , המקלות עליו להוסיף ולפעול על סביבתו . ברגע שהלומד פעיל בתהליך הלמידה יש סיכוי טוב שהסכמות שלו ישתנו בהתאם לאופיין הייחודי . פעלתנות מבטיחה שלמרות ההבדלים האינדיווידואליים בין הלומדים יוכל כל לומד לבנות ולהתאים את הסכמות שלו בהתאם לייחודיותן . יתרון אחר של הפעלתנות נובע מן הטענה שאצל הלומד הפעיל מעורבים חושים רבים יותר אמרות ופתגמים על זיכרון "רבי יהושע בן קרחה אומר . ? כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה — דומה לאדם שזורע ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן