אחסון במרב הערוצים

המונח ערוצים אינו מוגבל לערוצים חושיים דווקא והוא כולל גם את ערוצי הכניסה למערכת העיבוד ( ראייה , שמיעה ועוד ) וגם את האופנים השונים שבהם מתבטאים דרכי העיבוד והתגובות ( מילים , תמונות , מספרים , צלילים ועוד . ( קריאתו של חומר וגם שמיעתו בהרצאה עדיפה מקריאתו בלבד . עדיף לסכם וגם להקשיב . אם נמשיך את הרעיון , נוכל לומר שלו יכולנו להריח , לטעום ולמשש את החומר היינו מקדדים אותו במקומות רבים יותר וקל היה לנו יותר להיזכר בו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן