משוב והנמקה

כל תהליך הזכירה , מן התכנון ועד הביצוע , צריך להיות מלווה ביכולת לקבל משוב ולנמק את הצעדים השונים . המשוב מספק מידע בסיסי שבלעדיו משול האדם למי שיורה חצים באפלה . כדי שהמשוב יהיה אופטימלי עליו לספק תשובות לשלוש שאלות : ( 1 ) מה היה נכון ויעיל ויש להוסיף לעשותו ? ( 2 ) מה יש לחדול לעשות ? ( 3 ) מה יש לעשות במקום הדברים שהוחלט לחדול לעשותם ( מסעיף ?( 2 המשוב הוא חלק חשוב ממסד הנתונים המשמש את האדם לצורך משימת הזכירה הבאה והוא תנאי הכרחי ללמידה מהתנסות עצמית . הבנה מדוע לא הצליחה אסטרטגיה מסוימת היא תנאי להמשך הפעלה יעילה , שאם לא כן עלול הלומד להיכשל בהכללות מוטעות . שני סוגים של תוצרים מספק המשוב מסקנות ולקחים . מסקנה מנוסחת בדרך כלל ניסוח כללי שאינו מצביע על פעולה מיוחדת ( אינו אופרטיבי . ( לקח , לעומת זאת , מנוסח בתור מסקנה מעשית שאפשר לבצעה מייד או אחר כך ( כשיש עומס של לקחים וקשה להחילם מייד . ( לדוגמה י מסקנה — עלי להשקיע זמן רב יותר בהכנה לבחינות . לקח — בימים שלישי וחמישי אוסיף שעה ללמידה מ . 1700-1600  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן