אסטרטגיות בארגון ושינון

שלושה שלבים בתהליך הזכירה : השלב הראשון קשור בקידוד ; השלב השני קשור באחסון ; והשלב השלישי קשור בהחזר . ( retrieval ) כדי שהמוח יוכל לטפל בגירויים ולאחסנם עליו להעבירם לשפה של המוח . קידוד מוגדר אפוא בתור תהליך המעביר את הגירויים מצורתם הפיסיקלית החיצונית לצורת ייצוג פנימית . בתהליך שינוי זה מותאם הגירוי לעולמו הפנימי של הנבדק . יכולת הזכירה נקבעת לפי מידת העומק שבו מקודד המידע . גירויים המקודדים על פי מכלול תוויהם הפיסיים כמו קווים , זוויות , צבעים , מקום ברשימה וכדומה , מקודדים ברמת קידוד " . "שטחית ואילו גירויים המקודדים על פי משמעותם וכרוכים בידע , בחוקים , במושגים ובקשר ביניהם ומתערבבים עם הזיכרון הקיים , מקודדים ברמת קידוד " . "עמוקה לאחר שהחומר קודד באופן אוטומטי יש צורך לאחסנו כדי שיהיה אפשר להשתמש בו בעתיד . האחסון עניינו דרכי הארגון השונות של החומר המקודד , המקלות על הזכירה . אפשר לשלוט על תהליך הארגון בשימוש באסטרטגיות . יש אסטרטגיות המערבות בתוכן קידוד "סמנטי" ( משוכלל , ( כמו יצירת דימויים , יצירת קטגוריות , יצירת משפטים וארגון גרפי משוכלל . ולעומתן יש אסטרטגיות המערבות בת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן