ארגון

במושג ארגון מתכוונים למציאת יחסים בין אובייקטים , בין קבוצות או בין מערכות שונות . יחסים אלו יכולים ללבוש צורות שונות ומומלץ אפוא להציג את הארגון באופן גרפי ( טבלה , תרשים זרימה . ( תוכן הנתונים קובע את אפשרויות הארגון והמטרה קובעת את הצורה העדיפה לארגון המידע . הארגון מבטא רמה גבוהה של הבנה , מכיוון שהוא בנוי על יחסים הגיוניים ברשת של קשרים . ככל שרשת הקשרים מסועפת , כן תהיה הסכמה בעלת נפח גדול יותר , מורכבת יותר ומאפשרת הבנה רבה יותר של הנתונים החדשים המתקבלים למערכת הארגונית . ( al ., 1983 Brown et ) תלותו של הארגון במאפייני המשימה ובמאפייני הלומד מאפייני המשימה : יש שמשימה מסוימת מתאפיינת בתכונות הכופות על הזוכר מערכת מארגנת מיוחדת . נאמר שעליך ללמוד בעל פה שיר ואת שם המשורר . השיר בנוי כך שצירוף האות הראשונה מכל שורה יוצר את שם המחבר ( כמו בתפילת "לכה . ( "דודי מצב שכזה כופה על כל הלומדים אותה אסטרטגיה ( זכירה לפי ראשי תיבות , ( או פתחת חשבון בנק שמספרו 481216 וברצונך לזכור אותו  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן