תכנון לפי ההחזר

יש לבדוק את דרישות הזיכרון לפי התפוקה והמשימה ולאחסן בהתאם לדרישות הצפויות בשלב ההחזר . האחסון אצל לומד הנדרש להכיר או להיזכר או לזכור "מי אמר למי" יהיה שונה מן האחסון אצל לומר הנדרש לזכור רעיון מרכזי . דרישות האחזור ( שליפה ) מהוות למעשה את הגדרת המטרה במודל קבלת ההחלטות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן