מודעות והתכוונות

יש להסב את הזיכרון ממאגר פסיבי של מידע לפעולה רצונית , מודעת ומתוכננת היטב של הזוכר . הפעלה נכונה של הזכירה כמוה כקניית מקצוע או כל מיומנות אחרת . כל אלה כרוכים במאמץ ובתכנון , מכיוון שהזכירה היא עבודה קשה ואין לקבל אותה כמובנת מאליה . שכחה אינה מסמלת טיפשות , סניליות או חוסר אכפתיות אלא היעדר פעילות יזומה המכוונת לזכירה . אפשר להחיל על הזכירה את מודל קבלת ההחלטות ופתרון הבעיות ( כמפורט בפרק האחרון בספר . ( בעל פה . במבט מהיר אפשר לראות ( אם מחפשים ) שהמספר בנוי מטור חשבוני המתחיל בספרה 4 עם תוספת קבועה של . 4 צורת הארגון של המספר צריכה ל"כפות" עליך את הזכירה באמצעות הטור החשבוני . מאפייני מאגר הזיכרון של הלומד : מלבד מקדם הארגון של המשימה חשוב שהארגון יישען על פרטים משמעותיים הנמצאים אצל הלומד במאגר הזיכרון . הארגון הטוב ביותר צריך שיישען על הסכמות הקיימות והזמינות אצל הזוכר . חוויות אישיות ומאורעות מן העבר נחשבים מארגנים מצוינים לחומר . כמו כן חייב הלומד לדעת מה הערוץ החזק שלו באחסון ( ראייתי , מילולי , שמיעתי או משולב . ( לדוגמה : במשימה שעניינה זכירה של זוגות של מילים , יהיו בעלי ז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן