בקרה ושיפור של מאגר הזיכרון

העקרונות לייעול הזיכרון ולשיפורו נגזרים ממאפייניו של מאגר הזיכרון ומדרכי ההחזר . מתיאור תהליכי המוח למדים שהמוח נוח מאוד לשינוי ( plasticity ) גם בגיל מבוגר מאוד . כדי לבקר את הזכירה ולשפרה מומלץ לשמור על כמה עקרונות . בסוף הספר מוצג נספח שהוא פרק קטן מתוך תכנית לימודים בזכירה . פרק זה יכול לשרת את הקורא לצורך הבנת הסעיפים הבאים ויישומם .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן