שכחה

רק לאחר שמוצו כל הדרכים לשליפה שפורטו בפרק הקודם ולא היה אחזור המידע , אפשר לומר ברמה סבירה של ודאות שהמידע נשכח ואינו בנמצא במאגר הזיכרון . משמעות הדבר שמידע יכול להיעלם מן הזיכרון ולא כל דבר נשמר ונקלט . סיבה מרכזית אחת להיעלמות מוחלטת של מידע נעוצה במבנה המוח . לאחר שהבנו איך משמר המוח את יחידות המידע אפשר להבין איך עקב היעדר שינון וחזרה , מתקשה המוח לאחר זמן לשחזר את המעגלים האלקטרוכימיים הספציפיים שהיו בעת הלמידה . הקשר פשוט נעלם כלא היה והלומד חייב להתחיל מן ההתחלה . סיבה אחרת קשורה בלמידה חדשה שגרמה להפרעות בלמידה הישנה שלא חוזקה כראוי . נתאר לעצמנו אדם שפגש בחתונה מכר ישן והלה מסר לו את מספר הטלפון החדש שלו . בהיעדר עט ונייר משנן האדם את מספר הטלפון פעמים מספר לפי חוקים יעילים שנלמד אותם בהמשך . לאחר פרק זמן קצר פגש אותו אדם מכר אחר וגם הוא מסר לו את מספר הטלפון החדש שלו . גם את המספר הזה שינן האדם , אבל בבואו לצלצל למחרת הוא זכר רק את המספר השני , או ששני המספרים נתערבבו אצלו כך ששום מספר לא היה נכון . מעגלי הלמידה שלו לא היו מחוזקים דיים ומוחו לא הצליח לשמר את הנתיבים המורכבי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן