דרכים שאינן מבוקרות ומפוקחות במרחב העיבוד

היפנוזה היפנוזה היא מצב פסיכולוגי הנוצר בתהליך קבוע "טקסי" שבו חווה האדם שינויים בתפיסה בזיכרון ובהתנהגותו עקב השפעתו הסוגסטיבילית ( השאתית ) של המהפנט , המתבטאת בשליטתו על מרחב העיבוד של המהופנט . המהופנט מגיב בצייתנות לכל הוראותיו של המהפנט ויכול להיכנס למצבי תודעה קיצוניים ( מטיפוס על הרי שלג עד הליכה במדבר סהרה . ( ההיפנוזה היא חלק ממערכת טיפולית קלינית ( Wester & Alexander , 1984 ) שרק תרפיסטים שהוסמכו לכך במיוחד מוסמכים להפעילה . אורנשטיין וסובל ( 1990 ) מדווחים על טיפולים מוצלחים ביבלות ובאלרגיות בעזרת היפנוזה בלבד . מצב ההיפנוזה מאפשר חדירה לאזורים במוח שמצבי ערות אינם מאפשרים לחדור אליהם . כדי שמהפנט יוכל לשלוט על מרחב העיבוד , על המהופנט להסכים להיכנס למצב ההיפנוזה . עמדה שלילית והתנגדות מונעות את הכניסה למצב ההיפנוטי . התמונות שאנו רואים בסרטים שבהן המהפנט נועץ עיניים באדם תמים הניצב מולו ומכניס אותו לטרנס אינן נכונות . מצב היפנוטי שונה שינוי מהותי ממצב של ערות או ממצב של שינה והוא מתאפיין בדרגות שונות של עומק . ככל שדרגת ההיפנוזה עמוקה יותר כן מגיב האדם לסוגסטיות רבות יותר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן