הדרכים המבוקרות והמפוקחות במרחב העיבוד

היזכרות והיכר היזכרות ( recall ) היא צורת זכירה אקטיבית כשאין הגירויים מונחים לפני הזוכר ועליו לשלוף אותם מן המאגר ( לענות על שאלה פתוחה במבחן . ( היכר ( recognition ) היא צורת שליפה פסיבית שבה נחשף הזוכר לגירויים ומזהה אותם מתוך גירויים אחרים ( תשובה על שאלה אמריקאית , רב בררה . ( ממחקרים עולה שתלמיד תיכון שוכח 30 % -כ משמות חבריו במחזור לאחר שלושה חודשים מתום הלימודים . אבל אם מראים לו את שמות התלמידים או את תמונותיהם הוא מכיר 90 % מהם אפילו לאחר ארבעים וחמש שנים . כוחו של ההיכר גדול אפוא מאוד ויש דברים רבים שקשה להיזכר בהם אבל הם קיימים בזיכרון . סטודנטים שידעו שהמבחן המסכם ייעשה בשיטת ההיכר ( רב בררה ) התכוננו יותר על פרטים בחומר ועל יכולתם להבחין בין מרכיבים שונים בחומר המבחן . לעומתם נטו סטודנטים שהתכוננו למבחן פתוח לעסוק יותר בארגון החומר ברמות שונות . ( Ronning & Bruning , 1990 Glover , ) למידה מחדש נניח שלימדנו קבוצת תלמידים עשרים מילים באנגלית . לאחר שנה בדקנו את ההחזר בהיכר ובהיזכרות ולא מצאנו כל עקבות ללמידה . אבל אם תשוב הקבוצה ללמוד את המילים ויתברר שמהירות הלמידה שלהם גב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן