מאפייני הסכמה

תוכן הגורם המרכזי המשפיע על הסכמה הוא התוכן שלה . יחידות מידע נכנסות למאגר הזיכרון באמצעות החושים השונים לאחר שעובדו במרחב העיבוד . באופן טבעי ובלי תכנון מראש מתרכזים הגירויים סביב ציר התוכן ולא סביב החוש שדרכו הם נכנסו . לדוגמה , ילד סיים יום לימודים שבו נכנסו למאגר הזיכרון שלו גירויים רבים ( לאו דווקא הגירויים שהמורה רוצה שייכנסו . ( גירויים אלו לא יאוחסנו סביב כל מה שנכנס דרך העין , האוזן וכוי אלא סביב מארגן תוכני . כל הריחות , המראות והטעמים של ההפסקה יאורגנו בסכמה אחת . המארגנים יהיו שונים : אסוציאטיביים , מושגיים , חווייתיים ועוד — הכול לפי תוכנם . נפח גודל נפחה או גודלה של הסכמה עניינו מספר יחידות המידע הנמצאות בתוך הסכמה ( מספר האלקטרונים המקיפים את הגרעין . ( הקורא את הספר הזה , הדעת נותנת שיהיו לו יחידות מידע רבות בתחום החינוך לעומת אדם שאינו בקי בחינוך . למומחים יש סכמות בעלות נפח גדול שמייצג אותן מארגן אחד הנמצא במרכז הסכמה הגדולה של המומחיות . אצל מומחה לחינוך מיוחד , תהיה הסכמה שבמרכזה עומדות שתי המילים "חינוך מיוחד" מוקפת במספר רב של יחידות מידע בניגוד למי שאינו מומחה בת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן