ניתוח המבנה במבט מיקרו: הסכמה ומאפייניה

סכמה היא מבנה קוגניטיבי המייצג כמה יחידות מידע ( רגשות , חוויות , טעמים ריחות ) ואת מערכת היחסים ביניהם . ( Brewer & Nakamura , 1984 ) הדימוי הפשוט לסכמות הוא מעין מכונות ה"אורזות" את שפע המידע הזורם לאדם בחבילות ועל כל חבילה "רשומים" מאפיינים עיקריים והוראות שימוש . אולם המושג סכמה רחב מאוד , רב פנים ומורכב ( ראה חלון על המושג סכמה . ( בשלב זה של מבט ברמת המיקרו נראה בסכמה את היחידה הקטנה המשמעותית ביותר בתוך מאגר הזיכרון . יחידות המידע מתארגנות בהתאם להתנסויות , לחוויות ולתוכן המידע ומשפיעות על הדרך שבה יאוחסנו ( יקודדו ) ויאוחזרו תכניו של מאגר הזיכרון . ( Sweller , 1994 ) הדימוי המורכב יותר לסכמה הוא מעין גרעין שמסביבו נעים במעגלים גרעינים אחרים . לכל סכמה יש המארגן שלה שהוא בבחינת נקודה על המושג "סכמה" הגוף מכניס למוח את המציאות בצורה של חלקים קטנים נפרדים ( גירויים . ( כדי להתמודד עם המציאות חייב המוח לארגן ולפשט את העולם החיצון . הסכמה היא מערך מורכב של פעולות המתבצעות בתכלול ( אינטגרציה ) המתבטא בייצוגים פנימיים בתוכן מסוים במאגר הזיכרון . רשת הסכמות מאפשרת למוח לטפל בעולם הסובב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן