מבנה מאגר הזיכרון

חוקרים המנסים להבין תופעות מורכבות נעים בין שני תהומות . מצד אחד מרחפת הסכנה של הכללת יתר וניסוח חוקים פשטניים שאינם תואמים את המציאות שממנה נגזרו . ומצד אחר מאיימת הסכנה של רדוקציוניזם , כלומר ירידה לפרטים קטנים מדי ופירוק לתת חלקים כה זעירים עד לאיבוד מהותו של העצם המפורק . הדבר דומה לאדם המבקש להבין איך בנויה מכונית ועל כן הוא מפרק אותה למולקולות של החומר . מורכבותו של מאגר הזיכרון מחייבת זהירות בבחינת נקודות הניתוח , ולכן בחרתי בשתי זוויות . "צילום" מצלמה אחת הצבתי קרוב מאוד למאגר עד כדי הגדלה עצומה , והיא מנתחת את מאגר הזיכרון ברמת המיקרו . המצלמה האחרת מוצבת במרחק רב ומספקת תמונה שלמה ואינטגרטיבית . אני מקווה שניתוח זה דומה לפירוק הקריאה לרמה של מילה ( ולא אות . ( נכון שההבדל בין המשפט למילה הוא גם איכותי ולא רק כמותי אבל לצורך "טיפוס לקומת" המשפט יש צורך להבין את מבנה המילה . נמצא אפוא שהמבט מקרוב המתמקד בחלקים קטנים אינו בא להחליף את הראייה הכוללת אלא בא בתוספת לה . ברור שבין שתי המצלמות האלה יש להוסיף עוד נקודות צילום אבל אני מניח זאת לקורא . אני מקווה שבסוף הפרק יוכל הקורא לש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן