מעגלים אלקטרוכימיים

יחידת הזיכרון הפיסיולוגית הקטנה ביותר היא מעגל של תאים הנסגר במערכת אנרגיה אלקטרוכימית ( הסבר מפורט מצוי בפרק על המוח והרישום החושי . ( בשלב הלמידה מעורבים תאים רבים היוצרים רשת גדולה של תאים . ככל שהלמידה יעילה יותר ואוטומטית ( מופנמת , ( כן מעורבים בלמידה תאים מעטים יותר ברשת קטנה יותר והתהליך נעשה אפוא חסכוני .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן