דינמיות והשתנות

מאגר הזיכרון אינו מצלמה או מחסן שאליו נזרקים ונכנסים הזיכרונות . הזיכרון האנושי דומה יותר ליורה רותחת דינמית המשנה ומעכלת כל דבר הנכנס לתוכה ומשפיעה עליו . תכונה זו בלטה כשדנו בגורמי הקשב — בררה , ריכוז ומאמץ ( ותורגש בהמשך לאורך הפרק הזה והפרקים הבאים . (  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן