זיכיון לטווח ארוך

מאגר הזיכרון מסוגל לאחסן ולאחזר מידע לאורך כל ימי חייו של האדם . כוח הזכירה הארוכה כל כך ( long-term potentiation - LTP ) התגלה בשנות השבעים ושימש עוד צעד חשוב בחקר הזיכרון . מסיכום הממצאים ( 1995 Staubli , ) עולה שהוא נוצר בתוך שניות , עובר תהליך ארגון והטמעה בתוך דקות מעטות וכנראה מעורבים בו תהליכים פיסיולוגים השונים מן התהליכים הכרוכים בזיכרון רגיל הזקוק לשינון . ( Dudai , 1995 ) מתברר שאיכות האחסון קובעת את משך הזמן שהמידע מצוי בזיכרון . בסדרת מחקרים Bahrick , 1984 ; Bahrick &) ( Hall , 1991 נבדק עד כמה זכרו אנשים את חברי מחזורם ואת מקצוע האלגברה שלמדו בתיכון בטווח של עד חמישים שנה . מתברר שמי שקיבלו ציונים גבוהים יותר בתיכון זכרו יותר . מניחים שבעלי ההישגים הגבוהים הבינו ארגנו ושיננו את החומר טוב יותר , ומכאן יתרונם בזכירה לאחר זמן כה רב .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן